Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020 (19/06/2020)

Liên đoàn LĐLĐ huyện Cư M'gar phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2020.

Trong thời gian 02 ngày hơn 200 học viên ở 114 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã được quán triệt Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; được quán triệt một số nội dung thông tin, quan điểm sai trái trên không gian mạng; Nghị quyết số 28 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH; phổ biến, quán triệt Quyết định số 333 của Tổng LĐLĐ Việt Nam quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt những điểm mới của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII); hướng dẫn nội dung, phương pháp, kỹ năng công tác và hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở…

Lớp tập huấn lần này đã kịp thời thông tin cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở về các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác Công đoàn và người lao động. Đồng thời trang bị kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Công đoàn cho cán bộ cơ sở để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ở địa phương, góp phần thực hiện tốt chủ đề năm thi đua 2020 "Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở"./.

                                                                            

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn