Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 (19/09/2019)

Sáng ngày 18/09/2019 Chi cục Thống kê huyện Cư M'gar phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin về việc điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn điều tra thông tin thực trạng kinh tế-xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019

Theo kế hoạch - trong thời gian 04 ngày (từ ngày 18 đến ngày 21/09/2019) trên 60 học viên gồm các giám sát viên cấp huyện, văn phòng-thống kê và điều tra viên tham gia điều tra ở các xã-thị trấn sẽ được giới thiệu về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc điều tra, vai trò, nhiệm vụ của điều tra viên, những quy định về nghiệp vụ điều tra, giới thiệu về các nội dung điều tra, hướng dẫn hình thức thu thập thông tin và các vấn đề cần lưu ý trong việc tổ chức điều tra, hướng dẫn cách hỏi thông tin và ghi thông tin trong phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động hoặc máy tính bảng... Được biết việc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 nhằm thu thập thông tin về dân số, điều kiện nhà ở của hộ đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện kinh tế-xã hội để biên soạn các chỉ tiêu, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số ở Việt Nam phục vụ cho việc xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, hướng tới 2030. Việc điều tra thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 sẽ được bắt đầu tiến hành vào ngày 01/10/2019 ./.

 

H Xiu

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn