TB đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư C5-C7 phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột (21/11/2017)

Thông báo số 194/TB-TTĐG ngày 09/11/2017 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản v/v thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư C5-C7 phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn