TB hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSd đất số Ba 922302 số vào sổ CH 00215 ngày 20/4/2010 của UBND huyện Cư Mgar cấp tại thửa 148, TBĐ 41 tọa lạc tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk (29/11/2018)

Thông báo số 179/TB-VPÐKÐÐ v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSd đất số Ba 922302 số vào sổ CH 00215 ngày 20/4/2010 của UBND huyện Cư Mgar cấp tại thửa 148, TBĐ 41 tọa lạc tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đăk Lăk.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn