TB hủy bỏ giá trị pháp lý gCNQSd đất số CM 245587 số vào sổ CH 03 449 của UBND huyện Cư MGar, cấp ngày 16/3/2018 cho ông Nguyễn Xuân Phương (29/11/2018)

Thông báo số 177/TB-VPÐKÐÐ v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số CM 245587 số vào sổ CH 03 449 của UBND huyện Cư MGar, cấp ngày 16/3/2018 cho ông Nguyễn Xuân Phương

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn