TB hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số H 046945 do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 01/10/1996 cho hộ ông Y Bi ắt Ktla (28/11/2018)

Thông báo số 250/TB-VPÐKÐÐ v/v  hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số H 046945 do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 01/10/1996 cho hộ ông Y Bi ắt Ktla

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn