TB hủy bỏ giá trị pháp lý gCNQSD đất số vào sổ 35306-BH01 do UBND huyệ Cư Mgar cấp theo Quyết Đinh số 47/QĐ-UB ngày 17/3/1994 cho H Bip Niê (29/11/2018)

Thông báo số 249/TB-VPÐKÐÐ v/v hủy bỏ giá trị pháp lý gCNQSD đất số vào sổ 35306-BH01 do UBND huyện Cư Mgar cấp theo Quyết Đinh số 47/QĐ-UB ngày 17/3/1994 cho H Bip Niê

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn