TB lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar năm 2019 (09/01/2019)

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 05/01/2019 của UBND huyện Cư M'gar v/v thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar năm 2019

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn