TB tổ chức báo cáo đề án công việc trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý (29/01/2018)

Thông báo số 665-TB/HU ngày 26/01/2018 của Huyện ủy Cư M'gar v/v tổ chức báo cáo đề án công việc trước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn