TB V/v tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi khởi nghiệp và khởi sự KD tỉnh Đắk Lắk năm 2018 (28/09/2018)

Thông báo số 2196/TB-SKHÐT ngày 25/9/2018 của Sở Kế hoạch và ÐT V/v thông báo tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi khởi nghiệp và khởi sự KD tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn