Thị trấn Ea Pốk tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (13/01/2021)

Đảng ủy thị trấn Ea Pốk vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương - năm 2020 kinh tế-xã hội ở thị trấn Ea Pốk đã đạt được nhiều kết quả tích cực với tổng giá trị sản xuất đạt 620 tỷ đồng; nâng thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước được trên 9,4 tỷ đồng (đạt 129,3% kế hoạch năm). Cùng với đó công tác quản lý đất đai, môi trường và công tác trật tự xây dựng văn minh đô thị được quan tâm thực hiện hiệu quả; văn hóa xã hội, y tế giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xóa đói giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và triển khai kịp thời; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đặc biệt là hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều chuyển biến và đi vào chiều sâu…

Phát huy những thành quả đó, năm 2021 Đảng bộ, chính quyền thị trấn Ea Pốk phấn đấu nâng tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 660 tỷ đồng; có trên 90% diện tích đất đủ điều kiện được đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 90% số hộ gia đình trở lên được sử dụng nước hợp vệ sinh; giảm từ 01 đến 1,5% tỷ lệ hộ nghèo trở lên; duy trì mức giảm sinh bình quân 0,6%0; phấn đấu 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 98% đảng viên trở lên hoàn thành nhiệm vụ; Đảng bộ thị trấn hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nhân dịp này Đảng ủy thị trấn Ea Pốk đã khen thưởng cho 06 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 ./.

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn