Thị trấn Quảng Phú tích cực thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (04/05/2020)

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn - trong 05 năm qua Đảng bộ Quảng Phú còn chủ động triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Kết quả từ năm 2015 đến nay, hệ thống bộ máy chính trị ở thị trấn Quảng Phú đã tinh giản được 16 người, trong đó có 02 cán bộ, 02  hợp đồng công chức, 10 cán bộ hoạt động không chuyên trách và 02 hợp đồng lao động. Còn đối với các tổ dân phố - Đảng ủy thị trấn cũng tập trung chỉ đạo phát triển Đảng và giới thiệu đảng viên tham gia ứng cử giữ chức vụ tổ trưởng tổ dân phố, từng bước khắc phục tình trạng tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên. Đồng thời chỉ đạo thực hiện bố trí kiêm nhiệm các chức danh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay thị trấn Quảng Phú đã có 08/09 tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, có 04 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ kiêm nhiệm các chức danh như: Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban bảo vệ tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn.

Từ việc thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở thị trấn Quảng Phú thời gian qua đã mang lại những hiệu quả thiết thực, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương. Bên cạnh việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả làm việc của bộ máy công quyền còn tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước ở địa phương ./.

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn