Thông báo rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh (12/04/2017)

Thông báo số 55/TB-ĐKKD ngày 04/4/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và ĐT v/v Thông báo rút ngắn thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn