Thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư Km4-Km5 và khu vực dân cư khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (14/04/2017)

TB số 662/TB-HĐĐGTTHDB ngày 03/4/2017 của Hội đồng ĐGTTHĐB về việc thông báo đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu dân cư Km4-Km5 và khu vực dân cư khối 6, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn