Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (21/04/2017)

Thông báo số 166/TB-TTDG ngày 18/4/2017 của Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản về việc bán đấu giá tài sản.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn