Thư xin lỗi ông Lê Văn Lai và bà Lê Thị Thanh Thủy - Buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê (07/11/2018)

Thư xin lỗi ông Lê Văn Lai và bà Lê Thị Thanh Thủy - Buôn Sút Mgrư, xã Cư Suê

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn