Tình trạng bạo lực gia đình ở huyện CưM'gar diễn biến phức tạp (07/09/2017)

Mặc dù Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực và đi vào đời sống cộng đồng đã gần 10 năm, tuy nhiên, hiện nay tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn huyện CưM'gar có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo số liệu thống kê của Hội LHPN huyện CưM'gar : Từ tháng 7/2017 đến nay, trên địa bàn huyện CưM'gar đã xảy ra 08 vụ bạo lực gia đình. Trong đó địa bàn xã EaKuếh xảy ra 05 vụ và ở xã EaH'đing xảy ra 03 vụ. Người gây ra các vụ bạo lực gia đình đa số là nam giới và nạn nhân phần lớn là phụ nữ. Nguyên nhân của các vụ việc bạo lực chủ yếu là do mâu thuẫn trong gia đình, khó khăn về kinh tế, người chồng bê tha rượu chè và các trường hợp tảo hôn.

Nhằm hạn chế và ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn – các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới. Đồng thời xác minh xử lý nghiêm đối những hành vi bạo lực gia đình để góp phần răn đe và giáo dục trong cộng đồng dân cư./.

S.Pa

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn