Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương (08/11/2019)

Sáng ngày 07/11/2019 Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 15 điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tham gia hội nghị tại điểm cầu huyện Cư M'gar có đồng chí Nay H'Nan – Phó Bí thư Huyện ủy; đồng chí Trương Văn Chỉ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện, các cơ quan, đơn vị trong huyện và Đảng ủy các xã-thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành quán triệt một số nội dung cơ bản trong Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 21 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 205 của Bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Ngay sau hội nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương đến với cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình ./.

 

-S.Pa-

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn