Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh đợt II 2020 (05/10/2020)

Sáng ngày 02/10/2020 Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh đợt II năm 2020 tại 16 điểm cầu trên địa bàn của tỉnh. Đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Cư M'gar

Tại điểm cầu huyện Cư M'gar, các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa IX, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, ngành đoàn thể của huyện, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện…đã được quán triệt một số nội dung chuyên đề về Kết luận của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa IX về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể"; Chỉ thị của Ban bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai"; Quyết định về "Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú"; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62 ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội và Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk về "Phát triển kinh tế tập thể".

Sau hội nghị Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện sớm đưa các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương và của tỉnh đi vào cuộc sống ./

-S.Pa-

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn