Tổ chức kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lưu động cho nhân dân thôn Thác Đá xã Ea Kuếh (01/06/2018)

Nhằm đưa công tác quản lý và sử dụng đất đai đi vào nề nếp, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn - vừa qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư M'gar đã tổ chức buổi lưu động đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân ở thôn Thác Đá xã Ea Kuếh.

Đây là buổi thứ 2 tổ chức lưu động việc đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Ea Kuếh do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện. Để thuận lợi cho nhân dân thực hiện kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đã phối hợp với UBND xã Ea Kuếh và Ban tự quản các thôn-buôn trên địa bàn xã thông báo rộng rãi chủ trương về việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các tài sản khác gắn liền với đất để nhân dân được biết và chủ động thực hiện đi kê khai. Việc tổ chức các buổi lưu động kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cư M'gar thực hiện thí điểm tại xã Ea Kuếh đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng cao của nhân dân trên địa bàn… Trao đổi với chúng tôi, anh Triệu Hoàng Thi ở buôn Ea Tar xã Ea Tar canh tác 1,1 ha đất ở thôn Thác Đá (xã Ea Kuếh) cho biết: Khi có thông báo về việc tổ chức đăng ký kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương, anh đã đến kê khai đăng ký và hoàn tất các thủ tục một cách thuận tiện, nhanh chóng.

H Xiu

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn