Triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020 ở xã Ea Tar (25/11/2020)

Trung tâm Y tế huyện Cư M'gar vừa tổ chức hội nghị triển khai Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020 tại địa bàn xã Ea Tar.

Quang cảnh hội nghị truyền thông tại xã Ea Tar

Hội nghị đã tập trung truyền thông thay đổi hành vi, nâng cao năng lực, hoạt động kiểm tra và đánh giá quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn. Đồng thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, cung cấp thông tin các loại nhà tiêu cũng như cách sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh, kiến thức về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, hướng dẫn cách thống kê, kiểm tra, giám sát nhà tiêu hợp vệ sinh và điểm rửa tay tại hộ gia đình, trường học, Trạm Y tế… Được biết từ Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" năm 2020, xã Ea Tar có 150 gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (mỗi hộ được hỗ trợ khoảng 1,2 triệu đồng).

Tính đến nay số hộ gia đình ở xã Ea Tar có nhà tiêu hợp vệ sinh và chỗ rửa tay đạt chuẩn chiếm tỷ lệ 73% so với tổng số hộ trên địa bàn. Tuy nhiên các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tỷ lệ này đạt khá thấp, nhất là tiêu chí về nhà tiêu hợp vệ sinh. Điển hình như buôn K'đóh chỉ chiếm tỷ lệ 44%; buôn Tơng Liă 53%; buôn Đrai Xí 66%... Với mục tiêu đạt các tiêu chí "vệ sinh toàn xã" năm 2020, hội nghị lần này đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân xã Ea Tar trong việc cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, tăng cường tỷ lệ người dân được tiếp cận bền vững với nước sạch và vệ sinh môi trường trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ./.

 

H'Xiu ÊBan

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn