Từ năm 2008 đến nay, Đảng bộ huyện Cư M'gar phát triển được 2.083 đảng viên mới (14/07/2017)

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ huyện Cư M'gar luôn chú trọng công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt là ở cơ sở.

Để thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, từ năm 2008 đến nay huyện Cư M'gar đã tổ chức được 35 lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng với 4.597 quần chúng tham gia học tập. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú - từ năm 2008 đến tháng 6/2017 Đảng bộ huyện Cư M'gar đã tổ chức kết nạp được 2.083 đảng viên mới. Trong đó nữ có 911 đồng chí, dân tộc thiểu số 495 đồng chí, đoàn viên thanh niên có 1.232 đồng chí và tôn giáo có 49 đồng chí. Năm 2008 toàn huyện còn có 22 thôn, buôn và 23 trường học chưa có Chi bộ Đảng, đến nay 100% thôn, buôn, tổ dân phố có Chi bộ Đảng và chỉ còn 02 trường mầm non tư thục chưa có Chi bộ Đảng.

Cùng với công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, thời gian qua Đảng bộ huyện Cư M'gar còn tập trung lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện khá hiệu quả công tác kiểm tra-giám sát trong Đảng theo đúng Điều lệ. Đặc biệt là việc quán triệt và triển khai cho cán bộ đảng viên học tập và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Công Phong

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn