Ủy ban cầu cử huyện Cư M’ gar tổ chức phiên họp lần thứ III (30/03/2021)

Sáng ngày 25/3/2021, Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND huyện Cư M'gar khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp lần thứ III. Tham dự có đồng chí Lê Nam Cao – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện; đồng chí Nguyễn Công Văn – Phó chủ tịch HĐND huyện, Phó chủ tịch Thường trực UBBC huyện; đồng chí Nguyễn Thiên – Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, Phó chủ tịch UBBC huyện; các đồng chí là thành viên UBBC huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Đến nay UBND huyện đã thành lập 8 Ban bầu cử đại biểu HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND các xã, thị trấn đã thành lập 133 ban bầu cử HĐND xã, thị trấn. UBND huyện đã phê duyệt 158 khu vực bỏ phiếu.

UBMTTQ VN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ II. Qua đó, cấp huyện thống nhất danh sách 64 người ứng cử, không có người tự ứng cử. Trong đó nữ 29 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 45,3%; dưới 40 tuổi có 38 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 59,1%; người dân tộc thiểu số có 16 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 25%; ngoài đảng 10 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 15,6%; tôn giáo 2 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 3,1%; tái cử 12 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 18,75% … Đối với cấp xã, thống nhất danh sách 877 ứng cử viên, trong đó giới thiệu ứng cử 873 người; tự ứng cử 4 người. Ứng cử viên nữ có 341 người, chiếm tỷ lệ 39%; ngoài Đảng có 184 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 21%; dưới 40 tuổi có 425 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 48,6%; người dân tộc thiểu số có 315 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 36%; tôn giáo có 11 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 1,26%; tái cử có 255 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 47,4%; tự ứng cử 4 ứng cử viên chiếm tỷ lệ 0,4% …

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Lê Nam Cao – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện đánh giá: đến thời điểm hiện nay các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, tuân thủ quy trình, quy định của pháp luật. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về bầu cử, chú trọng tuyên truyền quyền và nghĩa vụ của cử tri; tuyên truyền phải bám sát các nội dung, nhiệm vụ trong từng giai đoạn của cuộc bầu cử với thời lượng phù hợp. Các địa phương tập trung xử lý tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị tốt các khu vực bỏ phiếu, lựa chọn thành viên tham gia là người có kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; Khẩn trương rà soát, hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu …

Công Phong 26.3.2

 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn