V/v chỉ đạo xử lý sau kết luận thanh tra tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện CưMgar (06/08/2018)

Công văn số 1686/UBND-TTr ngày 03/8/2018 của UBND huyện Cư M'gar v/v chỉ đạo xử lý sau kết luận thanh tra tại phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cư M'gar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn