V/v chỉ đạo xử lý sau kết luận thanh tra tại UBND xã Quảng hiệp, huyện Cư Mgar (10/08/2017)

Công văn số 2347/UBND-TTr ngày 04/8/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v chỉ đạo xử lý sau kết luận thanh tra tại UBND xã Quảng hiệp, huyện Cư Mgar.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn