V/v gửi đề cương gợi ý và KH triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017 (12/07/2017)

Công văn số 627-CV/HU ngày 03/7/2017 của Huyện ủy V/v gửi đề cương gợi ý và KH triển khai cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam năm 2017

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

   
  • Các vị Hội thẩm nhân dân huyện khóa VIII
  • Thành viên UBND huyện khóa VIII
  • Các vị đại biểu HĐND khóa VIII ra mắt
  • Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa VIII
  • Các đồng chí Đại biểu HĐND huyện khóa VIII viếng nghĩa trang liệt sỹ trước khi tham dự kỳ họp thứ nhất

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn