V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác tranh tuyên truyền do Bộ Công an phát động (17/08/2017)

Công văn số 647/CAT-PX15 ngày 09/8/2017 của Công an tỉnh Đắk Lắk V/v hưởng ứng cuộc thi sáng tác tranh tuyên truyền do Bộ Công an phát động.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn