V/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số vào sổ 190307 cấp theo quyết đinh số 10/QĐ-UB do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 09/01/1998 cho bà Trịnh Thị Nga (15/11/2018)

Thông báo số 195/TB-VPÐKÐÐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số vào sổ 190307 cấp theo quyết đinh số 10/QĐ-UB do UBND huyện Cư Mgar ký ngày 09/01/1998 cho bà Trịnh Thị Nga

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn