V/v kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 7/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính (18/08/2017)

Công văn số 2477/UBND-VP ngày 15/8/2017 của UBND huyện Cư M'gar V/v kết quả thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh trong tháng 7/2017 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn