V/v lấy kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện CưMgar (05/10/2017)

Thông báo số 431/TB-UBND ngày 05/10/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v lấy kiến đóng góp của nhân dân về dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện CưMgar.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

   
  • Các vị Hội thẩm nhân dân huyện khóa VIII
  • Thành viên UBND huyện khóa VIII
  • Các vị đại biểu HĐND khóa VIII ra mắt
  • Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa VIII
  • Các đồng chí Đại biểu HĐND huyện khóa VIII viếng nghĩa trang liệt sỹ trước khi tham dự kỳ họp thứ nhất

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn