V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh ban hành quy chế mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh (07/03/2018)

Công văn số 395/STC-QLG&CS ngày 06/3/2018 của Sở Tài chính v/v lấy ý kiến góp ý dự thảo QĐ của UBND tỉnh ban hành quy chế mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn