V/v tham mưu triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ nội vụ (09/06/2017)

Công văn số 4295/UBND-TH ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v tham mưu triển khai thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ nội vụ.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn