V/v thi tuyển chức danh Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ (08/11/2018)

Thông báo số 99/TB-SNV ngày 06/11/2018 của Sở Nội vụ v/v thi tuyển chức danh Trưởng phòng công chức, viên chức Sở Nội vụ

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn