V/v thông báo đấu giá tài sản (15/05/2018)

Thông báo số 106/TB-TTĐG ngày 17/4/2018 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh v/v thông báo đấu giá tài sản: 19 thửa đất tại xã Quảng Hiệp. 

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn