V/v thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (16/01/2018)

Công văn số 62/SCT-QLTM ngày 12/01/2018 của Sở Công thương v/v thông báo chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn