V/v thông báo Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bô trưởng Bộ Nội vụ (01/06/2018)

Công văn số 4361/UBND-KSTTHC ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v thông báo Quyết định số 852/QĐ-BNV ngày 22/5/2018 của Bô trưởng Bộ Nội vụ

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn