V/v tổ chức Điểm tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề nghiệp của huyện năm 2020 (05/11/2020)

V/v tổ chức Điểm tư vấn, giới thiệu việc làm, nghề nghiệp của huyện năm 2020

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn