V/v tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Cư M’gar lần thứ I năm 2017-2018 (09/06/2017)

Kế hoạch 58/KH-BTC-HTSTKT ngày 11/5/2017 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Cư M'gar v/v tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Cư M'gar lần thứ I năm 2017-2018.

Quyết định số 541 /QĐ-HTSTKT ngày 29/5/2017 của Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Cư M'gar v/v Ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật huyện Cư M'gar lần thứ I năm 2017-2018.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn