V/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản án, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp (29/06/2017)

Công văn số 1896/UBND-VP ngày 27/6/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v tổ chức tiếp nhận, xử lý phản án, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn