V/v trả lời ý kiến của 30 hộ dân tại thôn 8 xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư Mgar (24/08/2017)

Công văn số 88/CV-TNMT ngày 18/8/2017 của Phòng Tài nguyên và MT V/v trả lời ý kiến của 30 hộ dân tại thôn 8 xã Cư Dliê M'nông, huyện Cư Mgar

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn