V/v triển khai Chỉ thị số 19-CT/TTg và chỉ đạo UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới (28/04/2020)

V/v triển khai Chỉ thị số 19-CT/TTg và chỉ đạo UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Các tin khác

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn