V/v triển khai Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp (10/10/2018)

Công văn số 390/VPÐP-KHTH ngày 05/10/2018  của Văn phòng Ðiều phối NTM v/v triển khai Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn