V/v triển khai thực hiện NĐ số 54/2018/NĐ-CP (01/06/2018)

Công văn số  783/SNV-XDCQ ngày 30/5/2018 của Sở Nội vụ v/v triển khai thực hiện NĐ số 54/2018/NĐ-CP

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn