V/v tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2018 tại Trường Đại học Tây Nguyên (12/09/2018)

Thông báo số 92/TB-SYT ngày 07/9/2018 của Sở Y tế, v/v tuyển sinh đào tạo bác sĩ đa khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2018 tại Trường Đại học Tây Nguyên.

Mẫu đơn đào tạo Y đa khoa theo địa chỉ năm 2018.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn