V/v tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách (25/07/2017)

Công văn số 2091/UBND-VP ngày 14/7/2017 của UBND huyện Cư M'gar V/v tuyên truyền, giới thiệu về Chương trình biểu diễn văn hóa Cồng chiêng phục vụ Nhân dân và du khách.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn