V/v tuyên truyền, khuyến cáo các thương nhân, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh khí (Gas-LPG) (12/09/2019)

Công văn số 2037/UBND-KTHT ngày 10/9/2019 của UBND huyện Cư M'gar v/v tuyên truyền, khuyến cáo các thương nhân, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh khí (Gas-LPG)

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn