V/v tuyên truyền và triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (02/10/2018)

Công văn số 354/VPÐP-KHTH ngày 26/9/2018 của Văn phòng Ðiều phối Nông thôn mới v/v tuyên truyền và triển khai cuộc thi sáng tác biểu trưng về Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn