V/v xử lý, giải quyết việc xây dựng nhà trái phép trên diện tích đất lòng hồ Buôn Wing, xã Ea Kuêh (17/01/2018)

Công văn số 3821/UBND-TNMT ngày 14/12/2017 của UBND huyện Cư M'gar v/v xử lý, giải quyết việc xây dựng nhà trái phép trên diện tích đất lòng hồ Buôn Wing, xã Ea Kuêh.

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn