Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất do UBND huyện Cư Mgar cấp theo QĐ số 595/QĐ-UBND ngày 10/11/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Trương và bà Trần Thị Tỷ (18/01/2019)

Thông báo số 04/TB-VPÐKÐÐ v/v hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất do UBND huyện Cư Mgar cấp theo QĐ số 595/QĐ-UBND ngày 10/11/1994 cấp cho hộ ông Nguyễn Trương và bà Trần Thị Tỷ

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn