Về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số AE 613402 số vào sổ 00273 do UBND huyện Cư M'Gar ký ngày 30/6/2006 cấp cho hộ ông Y Lê Niê và bà H Ngai KBuôr (23/11/2018)

Thông báo số 444/TB-VPÐKÐÐ về việc hủy bỏ giá trị pháp lý GCNQSD đất số AE 613402 số vào sổ 00273 do UBND huyện Cư M'Gar ký ngày 30/6/2006 cấp cho hộ ông Y Lê Niê và bà H Ngai KBuôr

Trưng cầu ý kiến

Bạn có thấy website này đẹp không?

  • Không
  • Vừa vừa
  • Đẹp vừa đủ

Tin ảnh

Liên kết website

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯM'GAR, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, Huyện CưM'gar

Điện thoại: 0262.834.123; Fax: 0262.834.123

Email: cumgar@daklak.gov.vn